Odkryj nowe możliwości dzięki Funduszowi Modernizacyjnemu
Odkryj nowe możliwości dzięki Funduszowi Modernizacyjnemu
Powrót do aktualności
12 lipca 2023

Odkryj nowe możliwości dzięki Funduszowi Modernizacyjnemu

Szanowni Państwo,

z ogromną przyjemnością chciałabym podzielić się z Państwem informacjami na temat możliwości pozyskania dotacji z Funduszu Modernizacyjnego oraz zaprezentować najnowsze programy, które w ostatnim czasie zostały w ramach Instrumentu uruchomione lub są na etapie konsultacji społecznych.

Dla przypomnienia – Fundusz Modernizacyjny to nowy instrument finansowania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej, jaki działać będzie w latach 2021-2030 i zasilony zostanie środkami ze sprzedaży 2% ogólnej puli uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami, tzw. EU-ETS. W ramach Funduszu funkcjonuje już wiele programów, które cieszą lub cieszyły się ogromnym zainteresowaniem, jak na przykład Część 3) Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne Programu Priorytetowego Gospodarka Odpadami, gdzie już ponad sześciokrotnie zwiększono budżet Programu w związku z dużą liczbą wniosków, jaka wpłynęła w odpowiedzi na konkurs.

CO NOWEGO W FUNDUSZU MODERNIZACYJNYM?

Fundusz Modernizacyjny nieustannie próbuje zmieniać się i dostosować do wymagań rynku. W konsekwencji w ramach Instrumentu wsparcia pojawiły lub niebawem pojawią się nowe Programy:

  1. Kogeneracja dla Ciepłownictwa Część 2) Budowa lub/i przebudowa jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 1 MW. W ramach Programu wspierane będą Inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 1 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej. Uzupełniającym elementem projektu może być przyłącze do sieci, należące do Beneficjenta oraz magazyn energii.  Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji w roku kalendarzowym zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej. Konkurs skierowany jest dla Przedsiębiorców, realizujących projekt w ramach systemu ciepłowniczego, o zamówionej mocy cieplnej, na dzień składania wniosku, nie mniejszej niż 50 MW.
  1. Tytuł programu: Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu, Część 2) Inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Wsparcie może zostać udzielona na inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej. Uzupełniającym elementem projektu może być przyłącze do sieci, należące do Beneficjenta oraz magazyn energii.  Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których nie więcej niż 50% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej. O dofinansowanie mogą ubiegać się Przedsiębiorcy.
  1. OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwaProgram ma na celu wsparcie inwestycji dotyczących budowy lub/i przebudowy źródeł o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 2 MWt, w których do produkcji energii cieplnej wykorzystuje się energię ze źródeł odnawialnych (kolektory słoneczne, pompy ciepła, geotermia, z wyłączeniem biomasy). Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii) oraz magazyn ciepła. Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których co najmniej 70% wytworzonej energii cieplnej przekazywane będzie do zewnętrznej sieci dystrybucyjnej.

Zachęcam Państwa do kontaktu w przypadku zainteresowania którymkolwiek z naszych Programów w ramach Funduszu Modernizacyjnego.  Nasz zespół jest gotowy, aby udzielić wszelkich informacji, odpowiedzieć na pytania oraz pomóc w procesie aplikacyjnym.