Zakończenie naboru jednego z ostatnich konkursów w famach Funduszy Norweskich - „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth”

W zakończonym 7 kwietnia konkursie w ramach działania „Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich – Blue Growth” wpłynęło 136 wniosków o udzielenie wsparcia na łączną kwotę ogółem 1,1 mld złotych, w tym wnioskowana kwota wsparcia wynosi prawie 527 mln złotych

Dla przypomnienia: budżet konkursu wynosił 9 350 000 euro, tj. około 43 661 227,50 zł.

Działanie realizowane jest w ramach Programu „Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje”, który finansowany jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014 – 2021.

Wszystkie wnioski zostaną poddane weryfikacji spełnienia warunków formalnych, a w kolejnym etapie ocenie spełnienia kryteriów wyboru projektów. Życzymy powodzenia Wnioskodawcom zważywszy, że wnioskowana kwota wsparcia 12-krotnie przekracza budżet.

Zespół METROPOLIS