Wsparcie na robotyzację dla dużych przedsiębiorstw
Wsparcie na robotyzację dla dużych przedsiębiorstw
Powrót do aktualności
6 lipca 2023

Wsparcie na robotyzację dla dużych przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

informuję, że uruchomiony został nabór wniosków o dofinansowanie dla DUŻYCH PRZEDSIĘBIORSTW w ramach Działania 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach, Krajowy Plan Odbudowy.

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane w terminie do 14 września 2023 roku.

Konkurs skierowany na wsparcie realizacji projektów, polegających na wdrażaniu rozwiązań przyczyniających się do transformacji cyfrowej, w szczególności projekty związanych z robotyzacją, sztuczną inteligencją lub cyfryzacją procesów, technologii, produktów lub usług.

CO DOKŁADNIE MOŻE BYĆ OJBĘTE WNIOSKIEM O DOFINANSOWANIE?

 • wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań nakierowanych na transformację cyfrową, w tym cyfryzację procesów biznesowych (zarządczych, operacyjnych, pomocniczych),
 • wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do zarządzania procesami biznesowymi,
 • tworzenie dziedzinowych platform cyfrowych, w tym dedykowanych klientom platform usług on-line oraz integrację istniejących systemów dziedzinowych, np. w obszarze łańcucha dostaw lub świadczonych usług,
 • wdrażanie dedykowanych systemów automatyzujących procesy w obszarze bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI), czy systemów korelacji zdarzeń i monitorowania incydentów dotyczących ochrony systemów informatycznych oraz danych osobowych,
 • wspieranie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 ze szczególnym uwzględnieniem robotyzacji i technologii operacyjnych,
 • wdrażanie technologii komunikacji Machine to Machine (M2M), wykorzystanie przemysłowego Internetu Rzeczy (IoT) z zastosowaniem zaawansowanych metod przetwarzania informacji,
 • wdrażanie inteligentnych linii produkcyjnych, budowę inteligentnych fabryk (Smart factory),
 • wykorzystanie technologii chmurowych oraz sztucznej inteligencji (AI) w procesach produkcyjnych,
 • wdrażanie wysokospecjalistycznych cyfrowych miejsc pracy.

 

JAKIE SĄ ZASADY WSPARCIA?

 • Wsparcie udzielane jest zgodnie z Mapą Pomocy Regionalnej.  Dofinansowanie oraz zasady jego udzielania wynikają zatem z lokalizacji projektu.
 • Szczególne zasady dotyczą inwestycji realizowanych przez Przedsiębiorców na obszarze województw: mazowieckiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego – inwestycja początkowa związana tylko z nowym numerem PKD.
 • Budżet konkursu:1 004 962 707 zł (jeden miliard cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset siedem złotych).
 • Minimalna wartość przedsięwzięcia nie może być niższa niż 8 000 000 zł netto (osiem milionów złotych).
 • Maksymalna wartość przedsięwzięcia nie może przekroczyć 140 000 000 zł netto (sto czterdzieści milionów złotych).

W celu uzyskania szerszych informacji bądź umówienia się na spotkanie zapraszamy do kontaktu.