WFOŚiGW oferuje wsparcie w ramach Programu Czyste Powietrze

Informujemy o dostępnym wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na realizację przedsięwzięć w zakresie:

  1. Poprawy jakości powietrza oraz ograniczenia zużycia energii.
  2. Odnawialnych źródeł energii oraz wspierania systemów magazynowania energii.
  3. Elektromobilności.
  4. Geotermii niskotemperaturowej.
  5. Sieci ciepłowniczych.
  6. Oświetlenia energooszczędnego.

Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych z możliwością częściowego umorzenia (do max. 20% nie więcej niż 2 mln PLN).

Nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 11 stycznia 2023 roku do 28 lutego 2023 roku.

Termin naboru jest stosunkowo krótki, dlatego w przypadku zainteresowania Programem zachęcam do umówienia spotkania w celu omówienia Państwa planów inwestycyjnych.