NASZE PROJEKTY

WBB Energy Sp. z o.o.

Zobacz więcej

RAFAŁ AUGUSTYNIAK
Prezes Zarządu

„Dzięki współpracy z Zespołem METROPOLIS, naszej firmie udało się w 2013 roku wybudować kotłownię opalaną biomasą drzewną w miejscowości Złoty Stok w woj. dolnośląskim. Firma METROPOLIS pozyskała dla nas dofinansowanie w wysokości ponad 368 tys. PLN w ramach działania 5.1 tamtejszego Regionalnego Programu Operacyjnego. Warto nadmienić, że nasz projekt zajął 1 miejsca na liście rankingowej. Przedsięwzięcie to było ważne nie tylko dla nas, ale miało kluczowe znaczenie dla lokalnej społeczności Złotego Stoku, która także dzięki zasługom METROPOLIS ma w końcu zapewnioną ciągłość dostaw energii cieplnej.”

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

368 374PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013
Działanie 5.1 Odnawialne źródła energii
Budowa kotłowni opalanej biomasą w miejscowości Złoty Stok 368 374 ,71 PLN

 

wszystkie projekty