Szansa na dofinansowanie dla dużych przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

chciałabym przekazać bardzo dobre informacje o możliwości dofinansowania inwestycji w dużych przedsiębiorstwach w ramach Krajowego Programu Odbudowy (KPO) Działanie A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach. Instytucją odpowiedzialną za organizację i przeprowadzenie naboru jest Ministerstwo Aktywów Państwowych. 
 

NA CO?
W ramach inwestycji można uzyskać wsparcie na zwiększenie poziomu robotyzacji i cyfryzacji w przedsiębiorstwie. Bezzwrotne dotacje mają stanowić zachętę do podjęcia kompleksowych inwestycji w obszarze technologii wpisujących się w ideę Przemysłu 4.0. m.in. roboty przemysłowe, oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję czy rozwiązania z zakresu M2M czy IoT.
 

DLA KOGO?
Wsparcie przeznaczone jest wyłącznie dla dużych przedsiębiorstw z następującymi wyjątkami:

  • przedsiębiorcy realizujący projekt w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim oraz w regionie warszawskim stołecznym będą mogli uzyskać dotację wyłącznie na inwestycję początkową, na rzecz nowej działalności (weryfikowane na podstawie PKD).


DOFINANSOWANIE

  • Budżet konkursu: 449 899 688,00 EUR.
  • Minimalna wartość projektu: 8 mln PLN.
  • Maksymalna wartość projektu: 140 mln PLN.
  • Minimalny wkład własny: 25% wartości projektu.

Wsparcie udzielane będzie w formie bezzwrotnych dotacji w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2021-2027.

WAŻNE TERMINY

  • Konkurs zostanie ogłoszony I/II kwartale 2023 roku.
  • Termin na składanie wniosków przypadnie na II kwartał.
  • Zawieranie umów o dofinansowanie zaplanowano na III/IV kwartał 2023 r.


Duży przedsiębiorco! Niewiele źródeł wspiera rozwój dużych przedsiębiorstw. Jest to niezwykła szansa na dofinansowanie Twojego Projektu. Zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami.