Środki z Funduszu Modernizacyjnego coraz bliżej

Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego wyraził zgodne na finasowanie ze środków europejskich sześciu programów zgłoszonych przez Polskę w ramach II transzy Funduszu Modernizacyjnego. 

Wśród sześciu programów wsparcia w obszarach, które wcześniej otrzymały pozytywną ocenę Europejskiego Banku Inwestycyjnego, znajdują się: 

  1. Kogeneracja dla Ciepłownictwa, 
  2. Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu, 
  3. Digitalizacja sieci ciepłowniczych, 
  4. Wykorzystanie paliw alternatywnych na cele energetyczne, 
  5. Wsparcie wykorzystania magazynów na cele stabilizacji sieci – program dla OSD, 
  6. Moje Ciepło.

W praktyce oznacza to, że z całego budżetu Funduszu wynoszącego obecnie ok. 26 mld zł. na finansowanie wskazanych tematów przeznaczone zostanie ok. 8,1 mld zł. 

NFOŚiGW jako krajowy operator Funduszu Modernizacyjnego będzie mógł wkrótce (najpewniej koniec I kwartału 2022 r.) uruchomić nabory. 

Czekamy na te nabory.

Zespół METROPOLIS