Ruszyły nabory w ramach FEW dla przedsiębiorstw z Wielkopolski Wschodniej
Ruszyły nabory w ramach FEW dla przedsiębiorstw z Wielkopolski Wschodniej
Powrót do aktualności
7 czerwca 2023

Ruszyły nabory w ramach FEW dla przedsiębiorstw z Wielkopolski Wschodniej

Dzień dobry!

Z radością informujemym o mechanizmie wsparcia, jaki pojawił się dla przedsiębiorstw Wielkopolski Wschodniej, a dokładnie tych, które swoją działalność prowadzą na terenie: miasta Konin, powiatu konińskiego, kolskiego, słupeckiego i tureckiego.

Mowa o Działaniu 10.02 Wsparcie inwestycji w MŚP i dużych przedsiębiorstwach w ramach Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027.

NA CO?
W ramach naboru wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące inwestycji MŚP w zakresie dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych i technologicznych oraz tworzenia nowych miejsc pracy, cyfryzacji i internacjonalizacji, polegające na:

 1. inwestycjach produkcyjnych w MŚP w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne przedsiębiorstw w celu produkcji towarów i usług, przyczyniając się w ten sposób do akumulacji brutto i zatrudnienia, w tym poprzez:
  1. wdrażanie nowych lub ulepszonych rozwiązań produktowych, procesowych, organizacyjnych lub marketingowych; inwestycji niezbędnych do zmiany profilu działalności, w tym wprowadzenia nowych, przyjaznych dla klimatu produktów, usług i procesów,
  2. wdrażanie nowoczesnych modeli biznesowych opartych na automatyzacji i robotyzacji,
  3. promocję zagraniczną jako element projektu;
 2. wdrożeniu nowoczesnych rozwiązań cyfrowych w procesach biznesowych przedsiębiorstw, w tym:
  1. zakup usług programistycznych lub/i zakup i wdrożenie gotowego oprogramowania (w tym w formie licencji) w celu wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego,
  2. zakup środków trwałych, w tym urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem danych czy ich magazynowaniem;
 3. rozwoju infrastruktury zrównoważonej turystyki, wykorzystującej endogeniczne potencjały danego obszaru do rozwoju gospodarczego, mającej charakter prozatrudnieniowy, w tym przyczyniającej się do przejścia na neutralną dla klimatu GOZ;
 4. promocji zagranicznej (jako element projektu w przypadku inwestycji produkcyjnych mających na celu internacjonalizację działalności przedsiębiorstwa).

 

ZASADY DOFINANSOWANIA

 • Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie to 250 000 PLN.
 • Maksymalna wartość dofinansowania projektu to 8 000 000 PLN.
 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu:
  • dla mikro i małych przedsiębiorstw 45% wydatków kwalifikowalnych,
  • dla średnich przedsiębiorstw 35% wydatków kwalifikowalnych.

 

W przypadku zainteresowania Programem prosimy o kontakt. To wspaniała szansa na pozyskanie dofinansowanie, jednocześnie znaczenie ograniczona terytorialnie. 

Pozdrawiamy

Zespół METROPOLIS