Rusza I konkurs w ramach PP "Digitalizacja sieci ciepłowniczych"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił I konkurs w ramach PP Digitalizacji sieci ciepłowniczych, realizowany w ramach Funduszu Modernizacyjnego. Wnioski można składać w terminie 24.02.2023 r. – 12.01.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków. 

Poniżej podstawowe informacje odnośnie konkursu:

Typy inwestycji:

  1. Budowa i/lub przebudowa systemów automatyki, telemetrii i telemechaniki polegająca na wdrożeniu nowoczesnych narzędzi i rozwiązań IT/OT służących m.in. do nadzoru, sterowania, monitorowania oraz analizy parametrów jakościowych i ilościowych pracy systemu ciepłowniczego oraz przesyłu ciepła/chłodu, a także lokalizacji awarii.
  2. Instalacje OZE wytwarzające energię wyłącznie na potrzeby urządzeń związanych z systemem telemetrii i telemechaniki, gdzie elementem instalacji OZE może być magazyn energii, pod warunkiem zintegrowania go ze źródłem OZE.
  3. Projekty wykorzystania ciepła odpadowego ze sterowni pracującej na potrzeby zarządzania siecią ciepłowniczą. Dofinansowanie jest możliwe pod warunkiem, że instalacja będzie pracować w warunkach wysokosprawnej kogeneracji. Elementem projektu może być przyłączenie do sieci przesyłowej.

Dla kogo?:

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385, z późn. zm.) prowadzące koncesjonowaną działalność gospodarczą w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła.

Forma dofinansowania:

  1. Pożyczka - do 100% kosztów kwalifikowanych,
  2. Dotacji - do 50% kosztów kwalifikowanych.

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2021 r. do 31.12.2030 r.

Jeśli zatem planują Państwo realizację przedsięwzięć o podobnych zakresie to zapraszamy do kontaktu.