Przemysł 4.0 – pilotażowy program z PARP

W terminie od 28 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.  PARP przyjmować będzie wnioski o dofinansowanie w ramach działania 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, poddziałania 2.4.1. Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_Lab Pilotaż Przemysł 4.0

 

O dofinansowanie ubiegać może się:

 1. Przedsiębiorstwo produkcyjne małe lub średnie, które w ostatnich 3 latach osiągało roczne przychody w wysokości powyżej 2 mln zł.
 2. Planuje transformację w kierunku przemysłu 4.0 - należy przez to rozumieć proces polegający na projektowaniu, testowaniu i wdrażaniu nowych, cyfrowych, zintegrowanych systemów w zakresie procesów, produktów lub modeli biznesowych, wykorzystujących rozwiązania z dziedziny automatyki i robotyki, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami, z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań, do projektowania, zarządzania, monitorowania lub optymalizowania procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie lub związanych z nimi procesów logistycznych; 
 3. Posiada opracowaną mapę drogową (plan transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0).

 

Maksymalne dofinansowanie w wysokości 800 tysięcy złotych można przeznaczyć na zakupy związane z następującymi technologiami, stanowiącymi warstwę bazową dla planowanych przemian: 

 1. Big Data oraz działania związane z analizą danych; 
 2. Roboty przemysłowe; 
 3. Przemysłowy Internet rzeczy; 
 4. Integracja technologii informatycznych i operacyjnych (IT/OT) i tworzenie systemów cyber-fizycznych (CPS); 
 5. Cyberbezpieczeństwo; 
 6. Chmura obliczeniowa; 
 7. Wirtualna i rozszerzona rzeczywistość; 
 8. Sztuczna inteligencja; 
 9. Blockchain; 
 10. Druk addytywny (druk 3D). 

Pomoc w ramach działania to pomoc de minimis i jej intensywność wynosi 85%.

Budżet konkursu: 20 mln zł.