NASZE PROJEKTY

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe EKO-ZEC Sp. z o.o.

Zobacz więcej

ZBIGNIEW CHRZNOWSKI
Prezes Zarządu

„Spółka EKO-ZEC jest częścią grupy kapitałowej VEOLIA i zajmuje się kompleksowym zagospodarowaniem odpadów pochodzących z energetyki, takich jak: popiół lotny, żużel, mieszanka popiołowo-żużlowa, mikrosfera i produkty odsiarczania spalin. W 2006 roku, czyli już ponad 10 lat temu, w okresie pierwszej unijnej perspektywy finansowej na lata 2004-2006, NFOŚiGW przyjmował Wnioski w ramach działania SPO WKP 2.4. Postanowiliśmy więc, przy pomocy ekspertów z firmy METROPOLIS, ubiegać się o dofinansowanie naszego projektu budowy węzła betoniarskiego, celem zagospodarowania odpadów paleniskowych pochodzących z elektrociepłowni. Nasza próba zakończyła się pełnym sukcesem – otrzymaliśmy dofinansowanie i uruchomiliśmy własny węzeł betoniarski, w którym produkujemy betony z domieszką odpadów paleniskowych, chroniąc tym samym środowisko.”

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

757 200PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004-2006
Działanie 2.4 Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska
Poddziałanie 2.4.4 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami
przemysłowymi i niebezpiecznymi
Budowa węzła betoniarskiego w celu przetwarzania odpadów paleniskowych z elektrociepłowni 757 200,00 PLN

 

wszystkie projekty