Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła wyniki konkursu „Bony na cyfryzację”

Dopiero teraz, po wydłużeniu oceny wniosków w ramach działania Bony na cyfryzację, opublikowano wyczekane wyniki zamkniętego w październiku 2021 r. konkursu.

Aż 696 projektów zostało rekomendowanych do dofinansowania w konkursie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Bony na cyfryzację”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR).  Liczba wniosków, które spełniły kryteria była jeszcze większa. Niestety budżetu nie wystarczyło dla wszystkich.

Do organizatorów konkursu wpłynęło 6 108 wniosków o wartości ponad 1,2 mld zł. Aż 696 z nich zostało rekomendowanych do dofinansowania, z czego większość stanowiły projekty mikroprzedsiębiorstw. 209 inicjatyw, rekomendowanych przez komisję oceny projektów, dotyczyło technologii informatycznych, 113 zarządzania przedsiębiorstwami, a 110 edukacji. Były to najczęściej wskazywane w projektach dziedziny. 

Dodatkowe punkty w ocenie kryteriów obligatoryjnych otrzymało 474 przedsiębiorstw, reprezentujących branże szczególnie dotknięte pandemią, jak: edukacja pozaszkolna, hotelarstwo, gastronomia, architektura, fizjoterapia, organizacja turystyki oraz wydarzeń takich jak targi, wystawy, kongresy. Wartość wniosków rekomendowanych do dofinansowania wyniosła 149 386 741,21 zł. W ocenie złożonych do PARP wniosków, poza pracownikami PARP, uczestniczyło także 165 branżowych ekspertów zewnętrznych, łącznie oceniający przeprowadzili ponad 11,6 tys. ocen merytorycznych.

Konkurs zorganizowany był w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, Działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację. Pierwotnie budżet konkursu zamykał się kwotą 110 mln zł, jednakże za zgodą Instytucji Zarządzającej POIR został zwiększony o blisko 40 mln zł. Za koordynację projektu odpowiada Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Na liście znajdują się także nasi Klienci, którym serdecznie gratulujemy!

Zespół METROPOLIS