NASZE PROJEKTY

Pollytag S.A.

Zobacz więcej

KRZYSZTOF KOSIOREK
Prezes Zarządu

„Pollytag S.A., którego głównym akcjonariuszem jest EDF Polska S.A., zajmuje się utylizacją i sprzedażą popiołów lotnych z elektrociepłowni, pochodzących głównie z EC Gdańsk. Wybór firmy METROPOLIS do zadania pozyskania dotacji dla naszej inwestycji był ułatwiony, gdyż wygrała ona wówczas przetarg na obsługę dotacyjną Zakładów EC Gdańsk i EC Gdynia należących wtedy do Elektrociepłownie Wybrzeże S.A. Dokonaliśmy słusznego wyboru, gdyż nasza współpraca zwieńczyła się sukcesem – otrzymaliśmy ponad 2,5 mln złotych dotacji na budowę zbiornika retencyjnego popiołów.”

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

2 568 000PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Działanie 4.6 Wsparcie dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów innych niż komunalne
Budowa zbiornika retencyjnego w celu zagospodarowania odpadów paleniskowych 2 568 000,00 PLN

 

wszystkie projekty