Pilotażowy program „Przemysł 4.0”: większy budżet i więcej czasu na przygotowanie wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaplanowała w tym roku pilotaż programu „Przemysł 4.0”.

Dzięki wysokiemu poziomowi dofinansowania (85%) zainteresowanie programem okazało się na tyle wysokie, że PARP zdecydowała się na zmianę terminu, dając tym samym więcej czasu potencjalnym Wnioskodawcom, oraz na zwiększenie budżetu.

Konkurs odbędzie się w terminie od 15 do 30 czerwca 2021 r. z budżetem 25 mln zł.

Konkurs jest adresowany do małych i średnich przedsiębiorców produkcyjnych, a jego celem jest pomoc firmom w transformacji biznesu w kierunku Przemysłu 4.0. Przedsiębiorca może ubiegać się maksymalnie o 800 tys. zł. Program jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Kluczowe dla realizacji projektu jest opracowanie „mapy drogowej”, która ma być całościowym planem transformacji firmy w kierunku Przemysłu 4.0. Tylko odpowiednio zaplanowany proces zmian (z udziałem specjalistów od technologii Przemysłu 4.0) może przynieść oczekiwane rezultaty. Zakres minimalny „mapy” został określony w dokumentacji pilotażu. Koszty przygotowania „mapy drogowej”, które przedsiębiorca musi ponieść jeszcze przed złożeniem wniosku o wsparcie, mogą być zrefundowane do wysokości 85 tys. zł z otrzymanego grantu.