Pierwsze nabory wniosków o dotacje w konkursach z nowego budżetu mają wystartować w połowie 2022 r.

Obecnie jesteśmy w momencie przejściowym między perspektywami finansowanymi na lata 2014-2020 i 2021-2027. Jedna się już zakończyła (finalizacja projektów z dofinansowaniem potrwa do 2023 r.), a druga perspektywa jeszcze nie rusza z naborami. A będzie co wydawać, ponieważ planowany łączny budżet dla Polski na lata 2021-2027 to ok. 76 mld euro.

Pomimo iż prace nad sposobem inwestowania nowych unijnych środków są już bardzo zaawansowane, to pierwszych konkursów spodziewać się możemy najwcześniej w połowie 2022 r.

Nowa perspektywa to będzie bardziej ewolucja niż rewolucja, a nowe plany opierać się mają w dużej mierze na dotychczasowych doświadczeniach, analizach efektywności obecnych projektów i przyszłych potrzeb. 

Dla usystematyzowania wiedzy powtórzmy, że na lata 2021–2027 zostało wyznaczonych sześć celów polityki spójności UE:

 1. Bardziej konkurencyjna i inteligentna Europa.

 2. Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna Europa.

 3. Lepiej połączona Europa.

 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym.

 5. Europa bliżej obywateli.

 6. Łagodzenie skutków transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu.

Podstawowym dokumentem określającym sposoby realizacji tych celów przez Polskę jest dokument Umowa Partnerstwa. Instrumentami wdrażania zawartych w niej postanowień są programy krajowe (z których zostanie rozdysponowane ok. 57 proc. funduszy), a także regionalne i programy Interreg. Cały proces prac nad tymi dokumentami po stronie polskiej koordynuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Programy krajowe będą kontynuacją tych, z których korzystamy obecnie. W ślad za nowymi założeniami zmienią się jednak ich nazwy i tak w najbliższej przyszłości będziemy korzystać z programów:

 1. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS),

 2. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG),

 3. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS),

 4. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC),

 5. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW),

 6. Fundusze Europejskie Pomoc Żywnościowa (FEPŻ)

 7. Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER)

 8. programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej (EWT)

 9. Fundusze Europejskie dla Sprawiedliwej Transformacji (pomoc w transformacji dla regionów górniczych: śląskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i lubelskiego).

Cały czas prace nad ostatecznym kształtem każdego z programów jeszcze trwają. 

Będziemy informować, jak tylko pojawią się informacje o pierwszych konkursach.

Pozostańmy zatem w kontakcie – Zespół METROPOLIS.