Pierwsze nabory wniosków dla przedsiębiorców w 2023 r.

Po wielu miesiącach oczekiwań niezmiernie miło nam poinformować o pierwszych planowanych naborach wniosków dla przedsiębiorców w 2023 r. 

 

Z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki w 2023 r. przedsiębiorcy będą mogli wnioskować o dofinansowanie na:

1.     Projekty B+R w ramach działania 1.1.1 Ścieżka SMART – pierwszy nabór zostanie ogłoszony już 7 lutego.

Projekty w ramach działania SMART będą przyjmowane w ramach zaplanowanych aż 10 konkursach.

 

2.     Projekty uznane za Projekty Ważne, będące przedmiotem zainteresowania całej UE - IPCEI (important projects of common European interest) w ramach działanie 2.10 IPCEI -ogłoszenie 15 lutego, nabór potrwa do 14 kwietnia.

 

3.     Promocję marki innowacyjnych MŚP czyli wyjazdy na targi i misje w ramach działania 2.25 – ogłoszenie naboru planowane na 24 maja, zakończenie przyjmowania wniosków 20 września.

 

4.     Wdrożenie własnych lub nabywanych nowych technologii, skutkujące wprowadzaniem na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług, czyli działanie 2.32 Kredyt technologiczny - ogłoszenie naboru już 9 marca 2023 r., zakończenie naboru 31 maja 2023 r. 

 

5.     Inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne w ramach nowego działania 3.1 Kredyt ekologiczny. Planowane są dwa nabory: 6 czerwca – 17 sierpnia oraz 27 sierpnia do 21 listopada.

W tym ostatnim naborze, poza przedsiębiorcami z sektora MŚP wnioskować będą mogły 

Small mid-cap – „mała spółka o średniej kapitalizacji” oznacza przedsiębiorstwo niebędące MŚP i zatrudniające do 499 pracowników, którego roczne obroty nie przekraczają 100 mln EUR, a roczna suma bilansowa – 86 mln EUR.

Mid-cap – „spółka o średniej kapitalizacji” oznacza przedsiębiorstwo zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji (small mid-caps).

 

Cieszymy się ogromnie na tak bogatą ofertę dofinansowania dostępną w tym roku i jak zawsze ZAPRASZAMY DO NIEZOBOWIĄZUJĄCYCH I BEZPŁATNYCH KONSUTACJI z naszymi DORADCAMI.

Zespół METROPOLIS.