Olbrzymie zainteresowanie „Szybką ścieżką”

Na swojej stronie głównej NCBiR na bieżąco udostępnia informację o poziomie wykorzystania budżetu dla konkurs 1/1.1.1/2021 działania Szybka Ścieżka.

Wszystko dlatego, że zgodnie z regulaminem nabór wniosków w danej rundzie konkursu zostanie zamknięty, gdy suma wartości dofinansowania w złożonych wnioskach w ramach w tej rundy przekroczy 500% jej alokacji. Natomiast dalsza edycja i możliwość złożenia wniosku jest możliwa w ciągu godziny licząc od kolejnej pełnej godziny zegarowej po publikacji informacji o przekroczeniu 500% alokacji.

Stan na dzisiaj to 165,45% wykorzystania budżetu, a kwota wnioskowanych dotacji wynosi 330 899 417,85 PLN.

Tym samym jest duże prawdopodobieństwo, że nabór zakończy się wcześniej, ale jak zastrzegł NCBiR nie nastąpi to wcześniej niż w ciągu 7 dni, czyli na pewno potrwa do 20 kwietnia.

Chociaż w pracy pośpiech nie jest wskazany, to jednak polecamy przyspieszyć pracę nad dokumentacją, ponieważ po 20 kwietnia, zamknięcie naboru następuje w ciągu godziny, licząc od kolejnej pełnej godziny zegarowej po publikacji komunikatu o przekroczeniu budżetu o 500%.

Trzymamy kciuki, by wszyscy chętni złożeniem wniosku zdołali tego dokonać.

Zespół METROPOLIS