Ogromne zainteresowanie naborem PARP w ramach Bonów na cyfryzację

PARP przekazała podsumowanie zakończonego 5 października 2021 r. naboru wniosków o dofinansowanie projektów na wdrożenie innowacji procesowych (i uzupełniająco produktowych) wykorzystujących technologie cyfrowe w ramach Działania 6.2 POIR Wsparcie MSP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację

Z mających odbyć się dwóch rund, nabór skrócono do jednej, w której przedsiębiorcy złożyli 6 108 projektów, w tym w ostatnim dniu naboru 3 229.

Łączna wartość wnioskowanego dofinansowania to 1 223 782 285,68 PLN, co stanowi ponad 11-krotność wartości alokacji konkursu wynoszącej 110 000 000,00 PLN.

Obecnie kontynuowana jest ocena warunków formalnych, po zakończeniu której prowadzona będzie ocena merytoryczna projektów.

W związku bardzo dużą liczbą złożonych wniosków o dofinansowanie, PARP zaapelowała o wyrozumiałość w komunikacji prowadzonej w systemie LSI dotyczącej kolejnych etapów prac nad oceną poszczególnych projektów.

W METROPOLIS też złożyliśmy projekty dla naszych Klientów, zatem jesteśmy w gronie oczekujących na wyniki naboru.

Zespół METROPOLIS.