Nowe zasady udzielania pomocy inwestycyjnej na lata 2022-2027

Z niecierpliwością czekamy na kolejne informacje dotyczące nowych dotacji w latach 2021-2027, a te które już są, pokazują, że czeka nas sporo zmian. Głównie zmiany te dotyczyć będą maksymalnych poziomów dofinansowania, ponieważ same programy operacyjne to ma być bardzie ewolucja niż rewolucja.

Zgodnie z wytycznymi państwa członkowskie zgłaszają do akceptacji Komisji Europejskiej opracowaną mapę pomocy regionalnej obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2027 r. Zakłada się jednak, że ze względu na zakłócenia w gospodarce spowodowane pandemią COVID-19, konieczny będzie przegląd map pomocy regionalnej w 2023 r.

Od 2022 roku pomoc regionalna ma zatem wyglądać tak:

  • zwiększona zostanie maksymalna intensywność pomocy w 9 regionach (województwa lubuskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie (poza Warszawą i powiatami ościennymi), łódzkie, opolskie, małopolskie, śląskie i świętokrzyskie),
  • zmniejszona zostanie w 3 regionach, tj. województwach: pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim.

Tak jak i ostatnio, podane maksymalne poziomy intensywności mogą być zwiększone o:

  • 20 punktów procentowych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,
  • 10 punktów procentowych w przypadku średnich przedsiębiorstw

Dodatkowo, o kolejne 10 punktów procentowych intensywność wzrośnie w przypadku terytoriów wybranych do objęcia wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

 Od 2020 r. ograniczona ma zostać dostępność pomocy w wybranych województwach:

  • Dla projektów realizowanych od 2022 r. na terenie Warszawy oraz powiatów ościennych (tj. warszawski zachodni, legionowski, pruszkowski, nowodworski, grodziski, miński, wołomiński, piaseczyński i otwocki) nie będzie możliwości objęcia ich regionalną pomocą inwestycyjną.
  • wielkopolskie i dolnośląskie staną się obszarami „c”, co dla dużych przedsiębiorców będzie oznaczało możliwość skorzystania z regionalnej pomocy inwestycyjnej wyłącznie na inwestycję związaną z rozpoczęciem nowej działalności gospodarczej, tj. takiej, która nie była prowadzona dotychczas przez podmiot wnioskujący o pomoc na terenie województwa. Oznacza to, że od początku 2022 r. duże przedsiębiorstwa nie będą mogły uzyskać wsparcia na inwestycje polegające m.in. na zwiększeniu mocy produkcyjnych.

Przed nami jeszcze wiele miesięcy oczekiwania na pierwsze konkursy, ale przyglądanie się planowanym zmianom pozwoli lepiej przygotować się do wnioskowania o środki z nowej puli.

Zapraszamy do kontaktu. Warto zacząć przygotowania wcześniej.

Zespół METROPOLIS