NFOŚiGW konsultuje projekt programu priorytetowego „OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa”

Program, do konsultacji którego zaprasza NFOŚiGW, ma na celu wsparcie inwestycji dotyczących budowy lub/i przebudowy źródeł o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 5 MWt, w których do produkcji energii cieplnej wykorzystuje się energię ze źródeł odnawialnych.

Elementem projektu może być przyłącze do sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii) oraz magazyn ciepła. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem ciepła, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

Zgodnie z projektem o dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których co najmniej 70% wytworzonej energii cieplnej przekazywane będzie do zewnętrznej sieci dystrybucyjnej.

Konsultacje zakończą się 10.01.2022 r. o godz. 15.30 – zachęcamy do składania uwag. My już swoje przesłaliśmy.

Projekt programu do zapoznania oraz formularz uwag można znaleźć na stronach NFOŚiGW. Wypełniony należy przesłać w terminie na adres: transformacja.cieplownictwa@nfosigw.gov.pl

Zachęcamy do zapoznania się. 

Zespół METROPOLIS