NFOŚiGW będzie wpierał gospodarowanie odpadami

Jak informuje Fundusz do końca 2022 roku będzie prowadził nabory w ramach programu „Racjonalna gospodarka odpadami”. 

Program skierowany jest do samorządów, przedsiębiorstw i innych podmiotów na dofinansowanie inwestycji związanych z selektywnym zbieraniem odpadów, budową instalacji do gospodarowania nimi oraz wykorzystaniem odpadowych paliw w energetyce. 

Pieniądze na wsparcie, w zależności od rodzaju projektów, będą pochodzić ze środków krajowych NFOŚiGW albo z unijnego Funduszu Modernizacyjnego.  Budżet programu to 2,5 mld zł, w tym połowa tej alokacji, czyli 1 mld 250 mln zł, przeznaczona jest na dotacje, a druga połowa – na zwrotne formy dofinansowania (pożyczki). W ogólnej kwocie wspomnianego budżetu 1 mld zł stanowią środki z Funduszu Modernizacyjnego.

Dofinansowaniu podlegać będą przedsięwzięcia mające na celu pomoc w rozwiązaniu problemu zagospodarowania odpadów w Polsce, w tym ich zbieraniu, recyklingu i powtórnym wykorzystaniu, a także przetwarzaniu termicznym z wytworzeniem energii i ciepła.

Nabory wniosków w wymienionych wyżej trzech częściach programu „Racjonalna gospodarka odpadami” , które NFOŚiGW rozpoczął 6 grudnia 2021 r., potrwają nieco ponad rok i zakończą się 30 grudnia 2022 r.

Pomożemy z wnioskiem o dofinansowanie.

Zespół METROPOLIS