Nasi Klienci z dotacjami! Wyniki konkursu na farmy fotowoltaiczne

Z olbrzymią radością i dumą dzielimy się z Państwem informacjami, że na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania z działania PO IiŚ 1.1.1. znalazło się aż 14 projektów przygotowywanych przez Nasz Zespół.

NFOŚiGW w poniedziałek 10 stycznia opublikował listę rankingową projektów z zakresu budowy farm fotowoltaicznych. Na liście znalazło się 24 projektów z przyznanymi 194 047 257,20 zł dotacji.

Z tego aż 113 074 000 zł, blisko 60% budżetu, to dotacje dla Naszych Klientów!

My świętujemy! I stale zapraszamy do nawiązania współpracy z nami.

Kolejny sukces może być naszym wspólnym.

Zespół METROPOLIS