Największy program unijny FEnIKS - zatwierdzony

Jak podaje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Komisja Europejska zatwierdziła program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS).

Oficjalne negocjacje tego największego pod względem alokacji oraz liczby priorytetów rozwojowych programu krajowego były prowadzone od stycznia tego roku. 

Łączna kwota przeznaczona na inwestycje i przedsięwzięcia wynosi prawie 29,3 mld euro (z czego 24,2 mld euro z funduszy UE). 

Celem programu jest poprawa warunków dla zrównoważonego rozwoju kraju. Będzie się to działo poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej.

 

FEnIKS jest następną Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Czekamy na kolejne, już bardziej szczegółowe dokumenty dotyczące tego programu i oczywiście na pierwsze nabory wniosków.

 

Pięknej jesieni życzy Zespół METROPOLIS.