Nabory dla przemysłu energochłonnego w ramach Funduszu Modernizacyjnego
Nabory dla przemysłu energochłonnego w ramach Funduszu Modernizacyjnego
Powrót do aktualności
28 listopada 2023

Nabory dla przemysłu energochłonnego w ramach Funduszu Modernizacyjnego

Szanowni Państwo,

 

Informuję, że pojawiła się druga już możliwość ubiegania się o dofinansowanie dla przedsiębiorstw reprezentujących przemysł energochłonny dla inwestycji z zakresu OZE oraz poprawy efektywności energetycznej.  

 

DLA KOGO?

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców posiadający tytuł prawny do instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w rozumieniu ustawy z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

 

Rodzaje instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji oraz ich wartości progowe odniesione do zdolności produkcyjnych instalacji objętych systemem wskazane zostały w załączniku I do Ustawy z dnia 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

 

PRZEMYSŁ ENERGOCHŁONNY – OZE

  • Inwestycje dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wraz z magazynem energii, bądź podłączeniem ich do sieci zakładowej i/lub dystrybucyjnej/przesyłowej (z wyłączeniem wytarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu).
  • Warunkiem udzielenia dofinansowania jest wykorzystanie co najmniej 80% wytworzonej energii na cele własne.
  • Wsparcie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych wraz z premią inwestycyjną do maksymalnie 30% wypłaconej kwoty pożyczki.

PRZEMYSŁ ENERGOCHŁONNY – poprawa efektywności energetycznej

  • Kwalifikowane są inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej”.
  • Inwestycja objęta dofinansowaniem musi wynikać z rekomendacji audytu energetycznego (zweryfikowanego przez NFOŚiGW na etapie oceny wniosków o dofinansowanie), a oszczędność energii końcowej ma być nie mniejsza niż 10%).
  • Wsparcie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych wraz z premią inwestycyjną do maksymalnie 20% wypłaconej kwoty pożyczki.

Wnioski należy składać w terminie od 23.10.2023 r. – 20.12.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Jeśli posiadacie Państwo instalację, objętą systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych i chcielibyście zrealizować inwestycję z zakresu efektywności energetycznej lub budowy źródła OZE zapraszamy do kontaktu. Chętnie przedstawimy Państwu bardziej szczegółowe informacje na temat naborów ze środków Funduszu Modernizacyjnego.