Konkurs dla Innowacji Środowiskowych, w tym związanych z GOZ w ramach KPO

Już w III kwartale 2023 roku zaplanowany został konkurs w ramach Krajowego Programu Odbudowy  Podkomponent A2 „Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych".

Przedsiębiorcy, zarówno MŚP jak i inni niż MŚP będa mogli ubiegać się o dofinansowanie z Programu A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ, na który przeznaczono kwotę 162 mln PLN. 

W ramach Programu wspierane będą działania służące opracowaniu i wdrożeniu zielonych technologii związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym.

Za wdrażanie i nadór nad konkursami odpowiedzialne będą dwie instytucje:

  • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - w przypadku Komponentu skierowanego dla przedsiębiorstw sektora MŚP oraz
  • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - w przypadku  dużych przedsiębiorstw oraz konsorcjów.

Szczegółowe informacje dotyczące działania zostaną podane w ogłoszeniu o konkursie (przewidywany termin II kwartał 2023 r.). 

Jeśli temat jest dla Państwa interesujący zapraszamy do kontaktu. Na bieżąco śledzimy pojawiające się możliwości dofinansowania i chętnie Państwu pomożemy. 

.