• Suszarnia, silosy i magazyn zboża firmy Łąkrol Sp. z o.o. na ostatnich etapach budowy
  • Silosy na zboże firmy Łąkrol Sp. z o.o. dofinansowane z PROW 1.2.3
  • Hala magazynowa zboża na końcowym etapie budowy
  • Inwestycja na etapie budowy drogi dojazdowej
NASZE PROJEKTY

Łąkrol Sp. z o.o.

Zobacz więcej

JAN MAC
Prezes Zarządu

„Zespół firmy METROPOLIS to po prostu profesjonaliści w pozyskiwaniu dotacji. Udowodnili to już dwukrotnie, gdy zleciliśmy im zajęcie się kompleksowo naszymi dwoma dużymi i trudnymi projektami. Jeden z nich dotyczył budowy biogazowni o mocy 1,6 MW, dla której pozyskali oni ponad 8 milionów złotych, a drugi, prezentowany tutaj, dotyczył  budowy magazynu i silosów z suszarnią do zboża (wykorzystującą ciepło z biogazowni), dla którego pozyskali nam ponad 5,7 milionów złotych. Łącznie zawdzięczam im pozyskanie ponad 13,7 milionów złotych dotacji!”

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

5 783 962PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 1.2.3 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
Budowa suszarni i magazynów do zboża wraz z infrastrukturą towarzyszącą 5 783 962,80 PLN

 

 

wszystkie projekty