NASZE PROJEKTY

Krzemień i Wspólnicy Sp. z o.o.

Zobacz więcej

MIECZYSŁAW KRZEMIEŃ
Prezes Zarządu

„Przygotowując się do realizacji naszej farmy wiatrowej szukaliśmy możliwości dofinansowania. Programy unijne dawały szansę na jego pozyskanie - szansę, którą dzięki współpracy z METROPOLIS udało nam się wykorzystać. METROPOLIS nie tylko przedstawiło nam alternatywne możliwości finansowania naszej inwestycji w formie unijnej dotacji oraz preferencyjnej pożyczki z NFOŚiGW, ale również przeprowadziło nas z sukcesem przez obie procedury wyboru projektów, dzięki czemu mieliśmy możliwość wyboru najkorzystniejszej dla nas opcji finansowania. Ostatecznie wybraliśmy dotację w ramach działania PO IiŚ 9.4."

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

34 001 800PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
Budowa czterech elektrowni wiatrowych w gminie Błaszki 70% wartości kosztów kwalifikowanych projektu

 

wszystkie projekty