Kredyt ekologiczny - ruszył II nabór wniosków o dofinansowanie
Kredyt ekologiczny - ruszył II nabór wniosków o dofinansowanie
Powrót do aktualności
10 kwietnia 2024

Kredyt ekologiczny - ruszył II nabór wniosków o dofinansowanie

Z ogromną rodością informuję, że Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił drugi nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania Kredyt Ekologiczny. Nabór wniosków trwać będzie od 25.04.2024 r. do 25.07.2024 r.

 

Znaczek — znak zapytania konturCzym jest kredyt ekologiczny?

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.  Dodatkowym elementem projektu może być inwestycja w OZE, jeśli wynika z rekomendacji audytu. Efektem modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30 proc. w porównaniu do bieżącego zużycia.

 

Dla kogo skierowany jest Program?

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) oraz małe spółki o średniej kapitalizacji (small mid-cap) i spółki o średniej kapitalizacji (mid-cap) prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

Monety konturNa jakie wsparcie mogę liczyć?

Dofinansowanie w ramach działania udzielane jest w formie bezzwrotnych dotacji.

Poziom dofinansowania zależy natomiast od kategorii wydatków, jakie ponosić planujemy w ramach projektu. Dla przykładu:

  • W przypadku kosztów związanych z wymianą maszyn na bardziej energooszczędne podstawą udzielenia pomocy będzie Mapa Pomocy Regionalnej.
  • W przypadku zadań związanych z efektywnością energetyczną wsparcie może wahać się od 15% do 75% (zależne m.in. od rodzaju zadania, wielkości przedsiębiorstwa, lokalizacji projektu).
  • W przypadku inwestycji na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych dofinansowanie wynosić może od 45% do 65% (zależne od wielkości przedsiębiorstwa).

Jak przygotować się do wnioskowania o dofinansowanie:

  1. Audyt energetyczny – jest to obowiązkowy załącznik, jaki musi zostać przygotowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie na wzorze udostępnionym przez BGK i zgodnie z opublikowanymi wytycznymi. Rekomendacje płynące z audytu są podstawą dla realizacji projektu w zakresie efektywności energetycznej.
  2. Promesa kredytowa/warunkowa umowa kredytu ekologicznego – komisja oceniająca projekt sprawdza, czy promesa kredytu ekologicznego lub warunkowa umowakredytu ekologicznego jest wystawiona/zawarta najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie i zawiera potwierdzenie, że została wystawiona/zawarta na podstawie pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Lista banków kredytujących, które dotychczas podpisały z BGK ramową umowę współpracy przy wdrażaniu Kredytu ekologicznego znajdą Państwo tutaj.
  3. Kontakt z nami w celu równoległej pracy nad wnioskiem o dofinansowanie – kiedy pozyskiwać będą Państwo audyt oraz promesę my możemy wykonywać już swoją część pracy i pracować nad wnioskiem o dofinansowanie.

Zapowiedziany nabór wniosków jest pierwszym z dwóch, jakie planowane są do uruchomienia w bieżącym roku.

 

Nie wpisujecie się Państwo w przedmiotowy konkurs, z uwagi na posiadanie statusu dużego przedsiębiorstwa? Nic straconego! Alternatywne źródła dofinansowania już niebawem oferować będzie NFOŚiGW w ramach Działania FENX.01.01 Efektywność energetyczna wraz z OZE dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Wiemy także o planach wsparcia Efektywności Energetycznej oraz zadań z zakresu GOZ ze źródeł Krajowego Planu Odbudowy. Oczywiście będziemu Państwa na bieżąco informować.

 

Niezmiennie pozostajemy do Państwa dyspozycji.