Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności – akceptacja Komisji Europejskiej

Fundusz Odbudowy jest dodatkowym wsparciem dla państw członkowskich, które zapewni finansowanie dla reform i inwestycji po pandemii koronawirusa. Podstawą do sięgnięcia po te pieniądze jest Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Komisja Europejska zaakceptowała polski KPO – do wydania będzie około 158,5 mld zł.

 

KPO koncentruje się na pięciu szerokich blokach tematycznych:

  • Odporność i konkurencyjność gospodarki,
  • Zielona energia i zmniejszenie energochłonności,
  • Transformacja cyfrowa,
  • Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia,
  • Zielona, inteligentna mobilność.

 

Ostatnim z komponentów jest Poprawa jakości instytucji i warunków realizacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 

Pozostaje nam teraz oczekiwać naborów wniosków o dofinansowanie w ramach KPO.

 

Zespół METROPOLIS