KPO - A1.4.1 - Tworzenie centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych dla produktów rolnych i rybołówstwa

W związku z planowanym naborem wniosków o dofinansowanie dla przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej, informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przeprowadzi go w I kwartale 2023 roku.

 

Działanie A1.4.1 ma na celu wsparcie budowy i modernizacji centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych dla produktów rolnych i rybołówstwa. Obejmuje on różne beneficjentów, takich jak Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne, organizacje producentów i jednostki samorządu terytorialnego. Program obejmuje m.in. budowę i modernizację budynków, zakup nowych maszyn i urządzeń oraz sprzętu informatycznego. Dofinansowaniewynosi 50% kosztów kwalifikowalnych, a minimalna wartość to 250 tys. zł, a maksymalna to 15 mln zł. 

 

Wsparcie finansowe dotyczyć będzie wyłącznie przedsiębiorców, których działalność zgodna jest z numerami PKD: 46.21.Z, 46.22.Z, 46.23.Z, 46.31.Z, 46.32.Z, 46.33.Z, 46.34.B, 46.36.Z, 46.37.Z, 46.38.Z, 52.10.B, 52.24.A, 52.24.B, 52.24.C, 68.20.Z oraz 82.92.Z. 

 

Przedmiotem dofinansowania będą wyłącznie projekty związane z produkcją rolno-spożywczą, a dofinansowanie ograniczone jest do przedsiębiorstw z siedzibą na terenie Polski.

 

Wsparcie nie jest dostępne dla przedsięwzięć dotyczących sprzedaży detalicznej.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami