Konsultacje projektu programu priorytetowego „Digitalizacja sieci ciepłowniczych”

Program ma na celu wsparcie inwestycji dotyczących budowy i przebudowy systemu telemetrii i telemechaniki polegająca na wdrożeniu nowoczesnych narzędzi i rozwiązań IT służących do zdalnego nadzoru, sterowania i regulacji pracy systemu ciepłowniczego, monitorowania parametrów jakościowych przesyłu ciepła/chłodu czy przekazywania informacji o zakłóceniach w pracy sieci i węzłów, a także lokalizacji awarii i przeznaczonych do odczytu na odległość wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych oraz instalacji OZE produkujących energię wyłącznie na cele urządzeń wykonawczych związanych z systemem telemetrii i telemechaniki, przy czym elementem instalacji OZE może być magazyn energii pod warunkiem jego integracji ze źródłem OZE.

 NFOŚiGW zaprasza do składania uwag do programu do 10.01.2022 r. do godz. 15.30

Uwagi należy składać na załączonym formularzu i przesyłać na adres: transformacja.cieplownictwa@nfosigw.gov.pl

Zachęcamy do zapoznania się z projektem i przekazania ewentualnych uwag do NFOŚiGW. Na tym etapie, macie Państwo szanse mieć wpływ na kształt programu.

Zespół METROPOLIS