NASZE PROJEKTY

Kam-Trans Józef Kaminiarz, Eko-Sort Tomasz Kaminiarz oraz DTJ Sp. z o.o.

Zobacz więcej

JÓZEF KAMINIARZ
Właściciel

„Kam-Trans Józef Kaminiarz, Eko-Sort Tomasz Kaminiarz i DTJ Sp. z o.o. to nasze rodzinne firmy, których obsługą dotacyjną zajmuje się METROPOLIS już od 2010 roku. Od tego czasu, udało nam się pozyskać dofinansowanie dla 5 projektów, na łączną kwotę ponad 5 mln złotych. Cztery z nich to projekty inwestycyjne, zrealizowane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, a jeden, to projekt sfinansowany z Innowacyjnej Gospodarki „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej”, który pozwolił na wdrożenie przeprowadzonych przez naszą firmę prac badawczo-rozwojowych. METROPOLIS to nasz wieloletni partner biznesowy, dzięki któremu mogliśmy zrealizować liczne inwestycje, które znacząco wpłynęły na rozwój naszego rodzinnego biznesu oraz pozwoliły na wprowadzenie najnowocześniejszych technologii.”

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

5 100 420PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

WRPO 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Schemat IV Budowa biogazowni rolniczej o mocy 1,0 MW w miejscowości Byszewo 216 357,69 PLN
WRPO 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw, Schemat I Zastosowanie innowacyjnych technologii sortowania odpadów tworzyw sztucznych 199 920,00 PLN
PPO IG Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej Wdrożenie zestawu do oczyszczania tworzyw sztucznych z pozostałości organicznych 1 811 275,11 PLN
WRPO 1.2 Wsparcie rozwoju MSP, Schemat IV Wzrost konkurencyjności KAM-TRANS Józef Kaminiarz poprzez wdrożenie nowych oraz udoskonalonych produktów w zakresie recyklingu tworzyw sztucznych 212 868,06 PLN
WRPO 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Technologia wytwarzania modyfikowanych regranulatów polietylenowych z zastosowaniem wytłaczarki z mieszalnikiem statycznym oraz unikalnej technologii oczyszczania wody w przedsiębiorstwie DTJ w Grodzisku Wielkopolskim 2 660 000,00 PLN

 

wszystkie projekty