NASZE PROJEKTY

Istra Sp. z o.o.

Zobacz więcej

GRZEGORZ BARTOL
Prezes Zarządu

„Dzięki firmie METROPOLIS wybudowałem najwyższe wiatraki na świecie. Same ich wieże pną się na wysokość 160 metrów, średnica śmigieł ma długość 100 m, a całkowita wysokość wiatraków, przy śmigle ustawionym w zenicie wynosi aż 210 m. Współpracuję z nimi od początku istnienia funduszy unijnych w Polsce i z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że bardzo dobrze wykorzystaliśmy ten czas. W ramach obsługi dla naszych spółek, firma METROPOLIS pozyskała jak dotąd ponad 36 milionów złotych dotacji. Ta kwota jest ich najlepszą rekomendacją.”

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

23 957 820PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
Budowa elektrowni wiatrowych w miejscowości Paproć 23 957 820,00 PLN

 

wszystkie projekty