Instalacja METROPOLIS wśród 5 kolejnych projektów wspartych z NFOŚiGW
Instalacja METROPOLIS wśród 5 kolejnych projektów wspartych z NFOŚiGW
Powrót do aktualności
11 grudnia 2023

Instalacja METROPOLIS wśród 5 kolejnych projektów wspartych z NFOŚiGW

Zgodnie z komunikatem, zamieszczonym na stronach NFOŚiGW rzedsięwzięcia budowy pięciu kolejnych farm fotowoltaicznych o wspólnej mocy 13 MW, które wyprodukują energię elektryczną z OZE uzyskają dofinansowania z NFOŚiGW ze środków krajowych.

Wśród wyżej wymienionych inwestycji jest nasz projekt energetyczny, o poniższej charakterystyce i parametrach:
METROPOLIS ENERGIA 1 Sp. z o.o - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW w Borui Nowej, w powiacie nowotomyskim, w woj. wielkopolskim (pożyczka w wys. 2 477 750 zł, przy koszcie całkowitym 2 945 500 zł).

Jesteśmy bardzo dumni i szczęśliwi, że nie tylko wspieramy naszych klientów na drodze do ubiegania się o środki na rozwój OZE, ale również sami możemy się realizować jako przedsiębiorcy, wspierający ten niezwykle istotny obszar.

Wsparcie pochodzi z Programu Energia Plus, oferującego pożyczkę preferencyjną do 85% kosztów kwalifikowanych wraz z umorzeniem do 10% pożyczki (nie więcej niż 1 mln PLN). Nabór wniosków o dofinansowanie ma formę naboru ciągłego do grudnia 2024 roku, co oznacza, że o dofiansowanie możemy ubiegać się w każdym momencie.

Brzmi interesująco? Zapraszamy do kontaktu z zespołem METROPOLIS.