"Innowacje dla Środowiska" Nowy Program NFOŚiGW

Informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków (fiszek projektowych) w ramach programu priorytetowego Innowacje dla Środowiska”.

W ramach Programu wspierane będą przedsięwzięcia inwestycyjne o charakterze innowacyjnym realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie polegające na:

  1. zwiększeniu mocy produkcyjnych, poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki do produkcji innowacyjnych produktów,
  2. wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności,

służące poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszające negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniające odporność gospodarki na presje środowiskowe, wpisujące się w cel programu, tj. wykorzystanie innowacyjnych technologii w ochronie środowiska, które przyczynią się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju.

Przedsięwzięcie dotyczy innowacji produktowej, technologicznej lub procesowej co najmniej w skali polskiego rynku (opracowanej nie wcześniej niż w okresie 3 pełnych lat przed złożeniem wniosku oraz podobne rozwiązania/technologie nie były stosowane w Polsce w okresie przekraczającym 3 pełne lata przed dniem złożenia wniosku) oraz zostało poprzedzone pracami badawczo-rozwojowymi potwierdzającymi gotowość do wdrożenia. W sytuacji, gdy opracowana technologia /produkt są starsze niż 3 lata, należy udowodnić we wniosku, że dopiero teraz rozwiązanie jest technologicznie dostępne i opłacalne.

Wsparcie w ramach Programu będzie udzielane w następujących formach:

  • Pożyczka na warunkach preferencyjnych bądź rynkowych do 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia;
  • Dotacja (rozumiana jako premia innowacyjna po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia) do 20% kapitału wypłaconej pożyczki.

Minimalna wartość projektu: 2 mln PLN.

Informacja dodatkowa: nabór prowadzony jest w 2 etapach. Obecnie trwa nabór fiszek projektowych. Jeśli złożona fiszka uzyska aprobatę NFOŚiGW zaprosi on Wnioskodawcę do II etapu naboru, czyli do złożenia wniosku o dofinansowanie.

W przypadku zainteresowania Programem zachęcamy do kontaktu z naszymi Doradcami. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.