NASZE PROJEKTY

Inex Zakład Przetwórstwa Drobiu S.c. Inga Kaczor, Leszek Kaczor

Zobacz więcej

LESZEK KACZOR
Wspólnik

„Współpracę z METROPOLIS rozpoczęliśmy w 2007 roku, składając Wniosek w pierwszym naborze do PROW 1.2.3. Nasz projekt dotyczył uruchomienia zakładu rozbioru drobiu a jego zakres obejmował remont i adaptację dzierżawionego wówczas budynku do celów produkcyjnych oraz zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia produkcji. Można by rzec, że rozpoczęliśmy naszą działalność od pozyskania dofinansowania. To był dobry początek, dlatego dalej współpracujemy z METROPOLIS, aby kontynuować naszą dobrą passę w przyszłości.”

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

276 344PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Działanie 1.2.3 Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej
Uruchomienie nowego Zakładu Przetwórstwa Drobiu „INEX” 276 344,00 PLN

 

wszystkie projekty