• Widok z górnego podestu na zbiorniki buforowe (po lewej) oraz duży zbiornik fermentacyjny (po prawej) biogazowni firmy IMA Polska S.A.
  • Zbiornik fermentacji metanowej oraz dwa zbiorniki buforowe biogazowni IMA
  • Pan Jakub Ima – Prezes Zarządu pokazuje szafy sterownicze sterujące procesem
  • Składanie i przygotowanie chłodnic do montażu
NASZE PROJEKTY

IMA Polska S.A.

Zobacz więcej

JAKUB IMA
Prezes zarządu

„W okresie przejściowym między perspektywą finansową na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 jedynym źródłem dofinansowania zaplanowanej przez nas inwestycji była pożyczka w ramach programu BOCIAN, wdrażana przez NFOŚiGW. Inwestycja wynikła z własnego zapotrzebowania gorzelni na parę technologiczną oraz energię elektryczną, a także z chęci obniżenia kosztów produkcji, w szczególności kosztów utylizacji odcieku. Nasz projekt budowy instalacji do metanizacji pozostałości przetwórczych został skrupulatnie zaplanowany, by wpasować się integralnie w istniejące procesy technologiczne gorzelni. Inwestycja była dla nas priorytetem, więc postanowiliśmy nawiązać współpracę z renomowaną firmą METROPOLIS, która posiada ogromne doświadczenie w pozyskiwaniu dofinansowań. Nie zawiedliśmy się. Duże wsparcie merytoryczne, jakie otrzymaliśmy ze strony METROPOLIS, zwłaszcza w okresie zmiany przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej dla OZE, potwierdziło skuteczność tej firmy, doprowadzając nas do sukcesu w realizacji tego projektu.”

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

4 661 025PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

Program Priorytetowy NFOŚiGW - Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii* Budowa instalacji do metanizacji pozostałości przetwórczych o mocy 0,48 MW w Murowanej Goślinie* 4 661 025,00 PLN*
*dofinansowanie w formie pożyczki    

 

wszystkie projekty