Fundusze Norweskie – Wyniki naboru na kogenerację

Jak poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW wybrano projekty do dofinansowania w ramach dwóch konkursów energetycznych Programu Środowisko Energia i Zmiany Klimatu finansowanych ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i budżetu państwa:

  • Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych
  • Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej

W naborze Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej, gdzie złożono 49 wniosków, pozytywną ocenę merytoryczną uzyskało 37 projektów. 

Spośród nich 11 znalazło się na liście podstawowej (3 złożone przez METROPOLIS), a pozostałe na liście rezerwowej (tu także kilka przygotowanych przez Nas).

Z niecierpliwością i wielką nadzieję oczekujemy pojawienia się dodatkowych środków lub oszczędności w Programie, by do podpisywania umów o dofinansowanie zaproszeni zostali także Wnioskodawcy projektów z listy rezerwowej.

Trzymamy kciuki!

Zespół METROPOLIS