• Projekt IMOS w EC Gdańsk
 • Projekt IMOS w EC Gdynia
 • Projekt UPS w EC Gdańsk
 • Projekt UPS w EC Gdynia
 • Projekt deNOx w EC Gdańsk - instalacja odazotowania spalin zlokalizowana przy kotle
 • Projekt IMOS w EC Gdańsk - widok na EC Gdańsk wraz z infrastrukturą IMOS (niebieskie elementy instalacji)
 • Projekt IMOS w EC Gdańsk
 • Projekt IMOS w EC Gdańsk
 • Projekt IMOS w EC Gdańsk - na pierwszym planie zbiornik wody procesowej IMOS
 • Projekt IMOS w EC Gdynia - po lewej kanały spalin, a po prawej zbiorniki wody procesowej
 • Projekt IMOS w EC Gdynia - widok z dołu na konstrukcję i infrastrukturę IMOS
 • Projekt IMOS w EC Gdynia
 • Projekt IMOS w EC Gdynia - infrastruktura i instalacja oczyszczania ścieków IMOS
 • Projekt IMOS w EC Gdynia - przepompownia oraz armatura instalacji IMOS
 • Projekt deNOx w EC Gdańsk - instalacja wtryskiwaczy amoniaku do kotła
 • Projekt deNOx w EC Gdańsk - stacja cyrkulacyjna pomp mocznika
 • Projekt deNOx w EC Gdańsk - zbiorniki mocznika
 • Projekt deNOx w EC Gdańsk - pompownia rozładunku mocznika i kwasu solnego
 • Projekt UPS w EC Gdańsk - zbiorniki retencyjne i instalacja zagospodarowania ubocznych produktów spalania (UPS)
 • Projekt UPS w EC Gdańsk - estakada rurociągów tłoczących pneumatycznie odpady paleniskowe do zbiornika retencyjnego
 • Projekt UPS w EC Gdynia - zbiornik retencyjny odpadów paleniskowych EC Gdynia w trakcie budowy
 • Projekt UPS w EC Gdynia - widok na zbiornik zagospodarowania UPS w otoczeniu pozostałej infrastruktury EC
 • Projekt UPS w EC Gdynia - tablica informująca o dofinansowaniu projektu UPS Gdynia
 • Projekt UPS w EC Gdynia
 • Widok na EC Gdynia
NASZE PROJEKTY

EDF Polska S.A.,
Oddział Wybrzeże (Zakłady EC Gdańsk i EC Gdynia)

Zobacz więcej

HENRYK DWORAKOWSKI
Dyrektor Generalny Oddziału Wybrzeże

„Z firmą METROPOLIS współpracujemy od 2007 roku, kiedy to jeszcze jako EC Wybrzeże S.A., wybraliśmy ją, w drodze przetargu, do kompleksowej obsługi zakładów elektrociepłowni w Gdańsku i Gdyni. Od tamtego czasu, Spółka METROPOLIS pozyskała dla EC Gdańsk i EC Gdynia dotacje dla pięciu projektów, na łączną kwotę dotacji wynoszącą ponad 66 milionów złotych. Co istotne, firma pozyskała dotacje dla wszystkich zgłaszanych przez nas projektów. Osiągniecie 100%-owej skuteczność działań, skłoniło nas nie tylko do przedłużenia kontraktu na kolejną perspektywę finansową 2014+, ale również do poszerzenia zakresu współpracy o zwrotne instrumenty finansowania, co już zaprocentowało i przełożyło się na pierwsze sukcesy, gdyż pozyskaliśmy z METROPOLIS preferencyjną pożyczkę z programu E-kumulator na budowę instalacji odazotowania w EC Gdynia.”

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

66 312 282PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Działanie 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach

Dostosowanie Elektrociepłowni Gdańskiej do pracy bezskładowiskowej 8 280 000,00 PLN
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Działanie 4.2 Racjonalizacja gospodarki zasobami i odpadami w przedsiębiorstwach
Dostosowanie Elektrociepłowni Gdyńskiej do pracy bezskładowiskowej 6 225 000,00 PLN
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza
Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według technologii wapienno-gipsowej w Elektrociepłowni Gdańskiej 20 000 000,00 PLN
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza
Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą według technologii wapienno–gipsowej w EC Gdynia 20 000 000,00 PLN
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Działanie 4.5 Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza
Budowa instalacji odazotowania spalin w Elektrociepłowni Gdańsk 11 807 282,00 PLN
Program Priorytetowy NFOŚiGW E-Kumulator -
Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu*
Budowa instalacji odazotowania spalin na dwóch kotłach BC 50 w EDF Polska S.A., Oddział Wybrzeże – Elektrociepłownia w Gdyni* 39 780 000,00 PLN*

* dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki

 

wszystkie projekty