• Biogazownia Eco-Progres o mocy 1,063 MWe w Giżach k/ Olecka, woj. warmińsko-mazurskie
  • Pani Iwona Marchewka - Wiceprezes Zarządu na bigazowni Giże
  • Zbiornik fermentacyjny w trakcie budowy
  • Uroczyste przecięcie wstęgi podczas otwarcia biogazowni. Fot. Marta Ankianiec
NASZE PROJEKTY

Eco-Progres Sp. z o.o.

Zobacz więcej

IWONA MARCHEWKA
Wiceprezes Zarządu

„Z firmą METROPOLIS nawiązaliśmy współpracę w 2010 roku. Dotyczyła ona pozyskania dofinansowania dla dwóch naszych biogazowni. Jedną z nich była biogazownia w Giżach, w woj. warmińsko-mazurskim. Doradcy z METROPOLIS przygotowali dla nas z powodzeniem obie aplikacje do działania 9.1 PO IiŚ, zarządzanego przez NFOŚiGW, które znalazły się wśród tylko czterech projektów na liście rankingowej. Ten wyjątkowy wspólny sukces jest efektem pracy profesjonalistów z METROPOLIS.”

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

7 892 416PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Działanie 9.1 Wysokosprawne wytwarzanie energii
Budowa biogazowni Giże 7 892 416,00 PLN

 

wszystkie projekty