Przejdź do strony: Dotacje na badania i rozwój

Dotacje na projekty badawacze

Perspektywa finansowa na lata 2014-2020 kładzie ogromny nacisk na projekty, których celem jest opracowywanie nowych produktów, usług oraz technologii. Duży strumień środków finansowych przewidziany jest dla przedsiębiorców, by w ten sposób pobudzić ich do tworzenia w ramach swojej działalności gospodarczej nowych rozwiązań, know-how. W ramach naborów wniosków istnieje możliwość ubiegania się o:

  • wsparcie na opracowywanie nowych produktów, usług i technologii,
  • bezzwrotną dotacje aż do 80% kosztów kwalifikowanych,
  • dofinansowanie kosztów takich jak: wynagrodzenia, amortyzacja sprzętu, specjalistyczne usługi, WNiP,
  • dofinansowanie na stworzenie instalacji demonstracyjnej bądź prototypowej.
Przejdź do strony: Dotacje na infrastrukturę badawczą
Przejdź do strony: Dotacje na stworzenie prototypów
Przejdź do strony: Dotacje na usługi badawcze