Przejdź do strony: Dotacje na inwestycje

Dotacje na prace badawczo-rozwojowe (B+R)

Rozwój działalności badawczo – rozwojowej jest kluczem do nieustannego wzrostu innowacyjności całej gospodarki.

Przeprowadzając badania lub zlecając ich wykonanie otrzymujemy produkt, usługę lub technologię o znacznych przewagach konkurencyjnych aniżeli standardowe rozwiązania. Kolejnym krokiem jest komerjalizacja opracowanej wiedzy. Wielorakie źródła dofinansowania bardzo lubią tematykę wdrażania prac B+R w rzeczywistości gospodarczej. Dlaczego nie skorzystać zatem z programów, wspierających proces komercjalizacji opracowanych rozwiązań?

Jeśli przeprowadziłeś, zleciłeś wykonanie lub zakupiłeś wyniki prac B+R w postaci patentu, licecji, know – how czy nieopatentowanej technicznie wiedzy, chętnie wskażemy Tobie programy, które wspierają projekty właśnie takie jak Twój. Dlaczego masz angażować własne środki na inwestycję, skoro możesz skorzystać z programu, jaki jest dla Ciebie rozwiązaniem szytym na miarę?

Jak pozyskujemy dotacje pobierz poradnik PDF Zarezerwuj konsultację

Przejdź do strony: Dotacje na innowacyjne inwestycje
Przejdź do strony: Dotacje na przetwórstwo rolno-spożywcze
Przejdź do strony: Dotacje na nowe zakłady
Przejdź do strony: Dotacje na wprowadzenie nowych produktów / usług
Przejdź do strony: Dotacje na rozbudowę