Dotacje dla MŚP w województwie łódzkim

Szanowni Państwo, 

z przyjemnością informuję, że ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie dla Poddziałania RPO WŁ II.3.1 Innowacje w MŚP.

Nabór wniosków prowadzony jest w terminie od 29 grudnia 2022 roku godz. 8.00, a kończy się 18 stycznia 2023 roku o godzinie 16.00.

Kto może składać wnioski?
Przedsiębiorcy sektora MŚP.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje następujące typy projektów:

  • wdrożenie wyników prac B+R;
  • wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacji.

 

Finanse
Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

  1. 45% - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
  2. 55% - w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

Minimalna kwota dofinansowania - 500 000,00 PLN
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 2 000 000,00 PLN.

 

Budżet konkursu
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 39 552 951,81

Link do ogłoszenia o konkursie: https://cop.lodzkie.pl/nabory-i-wyniki-konkursow/1077-2-3-zwiekszenie-konkurencyjnosci-msp-2-3-1-innowacje-w-msp-28-11-2022