DOLNOŚLĄSKIE Konkursy OZE i magazyny energii
DOLNOŚLĄSKIE Konkursy OZE i magazyny energii
Powrót do aktualności
13 marca 2024

DOLNOŚLĄSKIE Konkursy OZE i magazyny energii

Szanowni Państwo, 

 

dziś wieści dotyczyć będą województwa dolnośląskiego.

 

FEDS.02.04 Innowacje w OZE

Jesteście Państwo członkiem klastra energii, reprezentujecie inną społeczność energetyczną lub świadczycie usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST?

Już od 5 czerwca 2024 roku ruszy konkurs skierowany m.in. do wyżej wskazanych Beneficjentów w ramach Działania FEDS.02.04 Innowacje w OZE, w ramach którego na wsparcie mogą liczyć instalacje wytwarzające energię elektryczną i/lub cieplną z OZE:

  • do produkcji zrównoważonego biometanu u (przy czym celem projektu jest produkcja energii elektrycznej i/lub cieplnej z biometanu),
  • dotyczących energii promieniowania słonecznego, geotermii, aerotermii/energii otoczenia, biomasy i biogazu, w których brakuje wsparcia operacyjnego lub gdy technologia nie jest wystarczająco dojrzała (np. perowskity, głęboka geotermia) lub charakteryzuje się wyższym ryzykiem albo niższą rentownością w odniesieniu do powszechnie stosowanych technologii,
  • uzupełniająco projekt może obejmować: przyłączenie instalacji wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej do sieci energetycznych lub ciepłowniczych, budowę magazynów energii wyłącznie na potrzeby tych instalacji (adekwatnych pod względem parametrów technicznych do ich możliwości produkcji energii), budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych wykorzystujących energię z tych źródeł/magazynów energii), budowę, rozbudowę lub przebudowę sieci wewnątrz klastrów energii, spółdzielni energetycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej.

W ramach Działania FEDS.02.04 Innowacje w OZE spodziewać się możemy również naboru (od 1 lipca 2024 roku do 29 sierpnia 2024 r.) dedykowanego wyłącznie magazynom energii na potrzeby OZE (już istniejących lub finansowanych z innych środków).

 

FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa

Planujecie Państwo zrealizować projekt OZE na terenie subregionu wałbrzyskiego (powiaty dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki i miasto Wałbrzych)? W przypadku zlokalizowania inwestycji na przedmiotowym terenie mamy możliwość skorzystania ze środków Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, Działanie FEDS.09.05 Transformacja środowiskowa.

 

Program skierowany jest dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz klastrów energii zrzeszającuch MŚP. Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie OZE, w tym tworzenie magazynów energii, stacji ładowania pojazdów elektrycznych wykorzystujących energię z danego źródła/magazynu energii, przebudowę sieci umożliwiającej odbiór energii z OZE.

 

Mam nadzieję, że wskazane źródła okażą się być interesującą opcją finansowania dla Państwa inwestycji.

 

Interesują Państwa możliwości wsparcia w innym regionie - zachęcamy do kontaktu. 

Chętnie zweryfikujemy możliwości dofinansowania dla Państwa projektu. 

 

Zespół Metropolis