Dofinansowanie na kogenerację dla Przedsiębiorstw
Dofinansowanie na kogenerację dla Przedsiębiorstw
Powrót do aktualności
22 kwietnia 2024

Dofinansowanie na kogenerację dla Przedsiębiorstw

Szanowni Państwo,

 

spieszę z ważnymi wieściami dla zainteresowanych budową instalacji kogeneracyjnej.

 

Kilka minut temu na stronach NFOŚiGW rozpoczął się nabór wniosków dla Kogeneracji dla Energetyki i Przemysłu.

 

Wnioski należy składać w terminie 22.04.2024 r. – 19.12.2025 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

 

Jest to jedna z ostatnich, jak nie ostania szansa pozyskania wsparcia dla instalacji opartych o gaz ziemny. Zgodnie z Programem Priorytetowym W przypadku inwestycji w zakresie wysokosprawnej kogeneracji opartej o gaz ziemny zobowiązywania podejmowane będą do 31.12.2025 r. O dofinansowanie starać się mogą również projekty wykorzystujące do produkcji energii OZE, ciepło odpadowe czy wodór.

 

Program podzielono na dwie części:

  1. inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW*, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej. Wsparcie dedykowane Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW.
  2. inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 0,5 MW* pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej, dedykowaną Przedsiębiorcom, wykonującym działalność gospodarczą.
    *Łączna moc zainstalowana w rozumieniu energii elektrycznej i cieplnej/chłodu

 

Wsparcie stanowi dotacja w wysokości:

  1. 30% w przypadku instalacji opartych o gaz ziemny (+20% dla przedsiębiorstw małych, + 10% dla przedsiębiorstw średnich).
  2. 45% w przypadku instalacji opartych o OZE (+20% dla przedsiębiorstw małych, + 10% dla przedsiębiorstw średnich).

Warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW, w części stanowiącej uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych (dot. części 2) Programu).

 

To Program, na który my, jak METROPOLIS bardzo długo czekaliśmy. Wierzymy, że i Państwo cieszycie się na jego uruchomienie. A teraz nie pozostaje nam nic innego, jak zacząć działać. Zapraszamy do kontaktu i rozpoczęcia prac nad Państwa projektem!