Dofinansowanie dla magazynów energii w województwie pomorskim
Dofinansowanie dla magazynów energii w województwie pomorskim
Powrót do aktualności
25 września 2023

Dofinansowanie dla magazynów energii w województwie pomorskim

Dofinansowanie dla magazynów energii to kluczowy element wspierający rozwój i transformację sektora energetycznego na całym świecie. W miarę jak nasze społeczeństwa stawiają przed sobą coraz ambitniejsze cele związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększeniem udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii, magazyny energii stają się nieodłącznym elementem nowoczesnych systemów energetycznych. WFOŚiGW w Gdańsku dostrzegł narastającą potrzebę budowy magazynów energii i dofinansowania tego typu inwestycji. Odpowiedzią na te potrzeby jest Program BIELIK, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego, stabilności pracy sieci elektroenergetycznych oraz wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dla kogo? Nabór skierowany jest do przedsiębiorców oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Co obejmuje dofinansowanie?
Nabór obejmuje dofinansowanie zadań polegających na:

 1. budowie lub instalacji magazynów energii elektrycznej, chłodu, ciepła, biogazu, biometanu lub wodoru (zadanie obligatoryjne);
 2. budowie lub rozbudowie instalacji OZE (PV lub elektrownia wiatrowa) współpracującej z magazynem energii (zadanie fakultatywne, możliwe
  do finansowania łącznie z zadaniem obligatoryjnym);
 3. budowie, rozbudowie lub modernizacji infrastruktury sieciowej (elektrycznej, ciepłowniczej, gazowej) zapewniającej połączenie magazynu z budowanymi lub istniejącymi instalacjami wykorzystującymi energię ze źródeł odnawialnych lub siecią elektroenergetyczną bądź ciepłowniczą (zadanie fakultatywne, możliwe do finansowania łącznie z zadaniem obligatoryjnym);
 4. budowie stacji kondycjonowania biogazu (zadanie fakultatywne, możliwe
  do finansowania łącznie z zadaniem obligatoryjnym);
 5. budowie systemu monitoringu i zarządzania energią łączącego pracę magazynu z odbiornikami, źródłami produkującymi energię oraz infrastrukturą sieciową (zadanie fakultatywne, możliwe do finansowania łącznie z zadaniem obligatoryjnym).

Planowane zadania dotyczą realizacji inwestycji zlokalizowanych na obszarze województwa pomorskiego.

Forma dofinansowania
Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych, udzielona na maksymalnie 15 letni okres:

 1. preferencyjna ze stałym oprocentowaniem 3% (nieumarzalna) lub
 2. na warunkach rynkowych (z umorzeniem do 10% kapitału, nie więcej niż 750.000 zł).

Serdecznie zachęcam do kontaktu z nami, abyśmy mogli razem rozpocząć owocną współpracę i wspólnie przekształcić Państwa energetyczne marzenia w rzeczywistość. Czekamy na Państwa telefon lub e-mail!