Bony na cyfryzację - skrócenie terminu składania wniosków

 

Kwota dofinansowania wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach konkursu Bony na cyfryzację w poddziałaniu 6.2 POIR znacznie przekroczyła 120% budżetu konkursu.

W związku z tym PARP zdecydowała o skróceniu terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu do 05.10.2021 r. (ostatni dzień naboru do godz. 16:00:00).

Wszystkim tym, którzy przygotowują się do złożenia wniosku zalecamy pośpiech.

Zespół METROPOLIS