• Zbiornik fermentacyjny oraz jeden ze zbiorników fermentacji wtórnej biogazowni Przykona o mocy 1,89 MWe w Psarach w woj. wielkopolskim
  • Kontenery z agregatami prądotwórczymi i instalacją odsiarczania biogazu
  • Silnik agregatu nr 1 o mocy 1 063 kWe
  • Zbiorniki fermentacji wtórnej
  • Widok na zbiorniki fermentacji wtórnej
NASZE PROJEKTY

Bioelektrownia Przykona Sp. z o.o.

Zobacz więcej

ADAM KRASCH
Prezes Zarządu

„Bioelektrownia Przykona, którą nabyliśmy w fazie projektowej, posiadała już finansowanie z NFOŚiGW. Poprzedni Właściciel wraz z firmą METROPOLIS, złożył również wniosek o dotację w ramach PO IiŚ 9.4, ale trafił on na listę rezerwową. Na etapie budowy otrzymaliśmy informację o przyznaniu także tej dotacji z PO IiŚ. Bardzo nas to ucieszyło, ale połączenia obu tych źródeł finansowania (GIS z PO IiŚ 9.4) okazało się dużym problemem. METROPOLIS podjęła się tego wyzwania, ustalając kwotę maksymalnej dotacji z Ministerstwa Gospodarki, przy uwzględnieniu pomocy publicznej wynikającej z dotacji NFOŚiGW. Bez wsparcia METROPOLIS nie udałoby się połączyć tych źródeł finansowania.”

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

8 644 111PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013
Działanie 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
Budowa elektrownii biogazowej Przykona 8 644 111,81 PLN

 

wszystkie projekty