• Bioelektrownia Buczek o mocy 1.67 MWe w miejscowości Buczek k/ Grudziądza w woj. kujawsko-pomorskim
  • Widok na budynek techniczny oraz instalację sterylizacji odpadów poubojowych
  • Widok na silniki prądotwórcze w kontenerach oraz flarę awaryjną
  • Zbiornik laguna na poferment
NASZE PROJEKTY

Bioelektrownia Buczek Sp. z o.o.

Zobacz więcej

DAWID KUNC
Prezes Zarządu

„Eksperci z firmy METROPOLIS pracowali nad pozyskaniem dofinansowania dla naszej bioelektrowni od samego początku istnienia Spółki, działającej wcześniej pod nazwą Energia Plus Sp. z o.o., dla której staraliśmy się o wsparcie z NFOŚiGW w ramach tzw. Subfunduszu na OZE. Nasz projekt znalazł się wtedy na liście rankingowej, ale nie zawarliśmy umowy ze względu na brak gotowości do realizacji. Gotowość tą uzyskaliśmy w 2010 roku, kiedy to posiadając już pozwolenie na budowę wystąpiliśmy o dotację w II naborze do PO IiŚ 9.4, uzyskując 19,5 mln złotych, a później zrealizowaliśmy jeszcze drugi projekt z RPO WK-P 5.3, pozyskując ponad 780 tys. zł, co daje łącznie ponad 20 milionów otrzymanych dzięki METROPOLIS dotacji.”

Łączna kwota pozyskanego dofinansowania:

20 303 605PLN

Projekty

W ramach których firma uzyskała dofinansowanie

PO IiŚ 9.4 Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych Budowa elektrowni biogazowej Buczek 19 523 105,00 PLN
RPO WK-P 5.3 Wspieranie przedsiębiorstw w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska Zakup separatora oraz laboratorium analiz biotechnologicznych w celu dostosowania przedsiębiorstwa Bioelektrownia Buczek do wymogów ochrony środowiska 780 500,00 PLN

 

wszystkie projekty