Będzie kontynuacja Programu Energia Plus!

Mimo, iż III już edycja popularnego Programu Energia Plus dobiegła końca wiemy, że obecnie trwają pracę nad ogłoszeniem IV edycji Programu. Ogłosiła to instytytuacja Zarządzająca konkursem, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na swoich profilach społecznościowych. Są to bardzo dobre wieści, bowiem Program z każdą kolejną edycją zyskiwał coraz to większe grono zwolenników. 

Celem Energii Plus było zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych w obszarach takich jak:

  • zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych, 
  • zmniejszenie szkodliwych emisji do atmosfery,
  • poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszene wielkości emisji ze źródeł spalania paliw,
  • poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszene wielkości emisji z działalności przemysłowej, 
  • zwiększanie efektywności energetycznej,
  • przebudowa jednostek wytwórczych wraz z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej,
  • modernizacja/przebudowa sieci ciepłowniczych,
  • energetyczne wykorzystanie zasobów geotermalnych. 

Przedsięwzięcia w ramach Programu mogły liczyć na wsparcie w formie pożyczki do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością częściowego umorzenia. 

W przypadku zainteresowania Programem zachęcam do kontaktu z biurem METROPOLIS pod numerem telefonu +48 61 820 54 44.